dinsdag 13 december 2011

Aanpassen van standaard webpagina's voor nieuwe items en bewerken van items: een generieke aanpak

Naar aanleiding van mijn artikel Aanpassen van lijst- en bibliotheekformulieren zonder SharePoint Designer of InfoPath ben ik eens wat verder gaan denken over een wat meer generieke aanpak.

In het artikel beschrijf ik hoe je middels JavaScript velden kunt manipuleren om zo meer controle uit te oefenen of de werking van deze formulieren. De gebruikte code is bruikbaar maar de oplossing is wat ad hoc. En dat moet beter kunnen...

Ik denk hierbij aan het volgende:
- Bij het openen van de web pagina wordt op basis van de lijstvelden een Objectmodel gemaakt van alle aanwezige velden.
- Middels deze objecten kunnen de veldwaarden, opmaak, zichtbaarheid en andere eigenschappen worden ingesteld.
- Speciale velden en objecten voor opslag van informatie voor extra en veldoverstijgende functionaliteit. Denk hierbij aan Google maps lokaties, workflow statussen, KPI informatie, et cetera. Deze informatie kan in speciale web onderdelen (op het Content Editor webonderdeel gebaseerd) gebruikt worden.
- Objecten voor manipuleren van overige SharePoint user interface elementen als menu's.

Bovenstaande kan de eindgebruiker (met de juiste JavaScript/AJAX kennis en ervaring) een breed scala aan extra functionaliteit bieden.

In komende blogs zal ik hier verder op ingaan en e.e.a. uitwerken in praktische voorbeelden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten