dinsdag 15 mei 2012

SharePoint Commandline tools: een korte introductie

SharePoint kan met de good old commandline worden beheerd. In het onderstaand artikel een kort overzicht met beschrijvingen, wat voorbeelden en verwijzingen naar documentatie.

Setup.exe (voor SharePoint 2007 en 2010)

setup.exe Wordt gebruikt voor en klein aantal operaties zoals configuraties, installeren volgens een standaard, aanpassen van de configuratie, reparatie van de installatie en deinstallatie.
Documentatie is te vinden in:
SharePoint 2007: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262897(v=office.12)
SharePoint 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262897(v=office.12

psconfig.exe (voor SharePoint 2007 en 2010)

Voor het configureren van een SharePoint omgeving. Deze tool wordt vaak gebruikt in een batch script (.bat) om een omgeving op te zetten en te configureren.

Let op: inloggen met een account dat lid is van de Administrators groep.

Documentatie is te vinden in:
SharePoint 2007: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc263093(v=office.12).aspx
SharePoint 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc263093.aspx

Voorbeelden:
psconfig.exe -cmd configdb <parameters>
-cmd helpcollections <parameters>
-cmd secureresources <parameters>
-cmd services <parameters>
-cmd installfeatures <parameters>
-cmd adminvs <parameters>
-cmd evalprovision <parameters>
-cmd applicationcontent <parameters>


stsadm.exe (voor SharePoint 2007 en 2010)

stsadm wordt gebruikt voor configuratie en beheer van SharePoint platforms. het kan op de commandline en in batchfiles gebruikt worden. stsadm Biedt meer mogelijkheden dan de Central Administration site.

Let op: inloggen met een account dat lid is van de Administrators groep.
Let op:  stsadm bevindt zich op de volgende lokatie: %COMMONPROGRAMFILES%\microsoft shared\web server extensions\12\bin. Gewoon stsadm intikken op de commandline werk meestal niet meteen omdat het commando op die specifieke locatie staat en dus daarvanuit opgestart moet worden of aan de PATH varialele moet worden toegevoegd.

Voorbeelden:
stsadm -o activatefeature {-filename <relative path to Feature.xml> | -name <feature folder> | -id <feature Id>} [-url <url>] [-force]
stsadm -o addsolution -filename <Solution filename> [-lcid <language>]

Documentatie is te vinden in:
SharePoint 2003: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc287902(v=office.12).aspx
SharePoint 2007: http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2007/03/22/complete-reference-of-all-stsadm-commands-with-options-in-moss-2007.aspx
SharePoint 2007: Stsadm Technical Reference for SharePoint Server 2007 (Quick Reference Card):
http://technet.microsoft.com/en-us/office/sharepointserver/cc948709
SharePoint 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc261956(v=office.12).aspx

PowerShell command scripts (voor SharePoint 2007 en 2010)

PowerShell is de nieuwe (en nu standaard) tool voor beheer van SharePoint omgevingen. Het is uitgebreider dan stsadm en verdient de voorkeur boven stsadm. Versie 1.0 is verouderd en biedt minder mogelijkheden dan versie 2.0 (en volgende versies). PowerShell wordt gebruikt voor meer dan SharePoint alleen; voor SharePoint is een commando bibliotheek (snapin) beschikbaar die kan worden uitgebreid (zie ook de CodePlex community voor voorbeelden hiervan, b.v. http://sharepointpsscripts.codeplex.com/releases/view/53114). De commando's heten cmdlets. Het SharePoint object model van een SharePoint installatie kan middels deze cmdlets worden benaderd en gemanipuleerd.

Voorbeeld:
$spWeb = Get-SPWeb -Identity http://SPServer
$listTemplate = [Microsoft.SharePoint.SPListTemplateType]::DocumentLibrary
$spWeb.Lists.Add("My Documents","My Doc Library",$listTemplate)


Documentatie is te vinden in:
SharePoint 2007/2010: http://blog.falchionconsulting.com/index.php/stsadmpowershell-commands

stsadm of PowerShell?

stsadm Is verouderd ten opzichte van PowerShell. PowerShell verdient daarom de voorkeur. Voor een overzicht van PowerShell commando's en hun equivalenten in stsadm, zie: Stsadm to Windows PowerShell mapping (SharePoint Server 2010):
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff621084.aspx

GacUtil.exe

De Global Assembly Cache (GAC) tool biedt de mogelijkheid om de inoud van de Global Assembly Cache in te zien en te bewerken. Handig wanneer je wilt zien welke versies van DLL's aanwezig zijn om eventuele conflicten te analyseren en te verhelpen.

Documentatie is te vinden in:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ex0ss12c(VS.80).aspx

makecab.exe

Verpakt bestanden die nodig zijn voor een SharePoint solution in een cabinet (.cab) bestand. Dergelijke bestanden zijn te vergelijken met zip-files en ook zo te openen.

Documentatie is te vinden in:
Makecab reference

cabarc.exe

Met Cabarc kunnen .cab bestanden gemaakt, uitgepakt en bekeken worden. Cabarc ondersteunt wildcards en recursieve directory zoekopdrachten.

Documentatie is te vinden in:
Microsoft Cabarc User's Guide


Alle tools onder handbereik

Wanneer je een command window opent is het handig om hierin direct de commando's te kunnen gebruiken die je nodig hebt. Hiervoor kun je de paden naar deze commando's instellen zodat ze direct kunnen worden aangeroepen. Onder de properties van "My Computer" vindt je de advanced tab waarin je de environment variabelen kunt instellen.Voeg het pad naar het te gebruiken commando toe en bewaar de instellingen.

Documentatie is te vinden in:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc736637(v=ws.10).aspx

Geen opmerkingen:

Een reactie posten