vrijdag 10 juni 2011

(2010) SharePoint voor (speciaal vormgegeven) internet sites

SharePoint 2007 werd algemeen beschouwd als een Document Collaboration / Enterprise Content Management platform waarmee ook internet sites (met sterk aangepaste vormgeving) konden worden gerealiseerd. In SharePoint 2010 zijn de mogelijkheden voor vormgegeven internet sites wederom verbeterd.

Onder de verbeteringen vallen onder anderen:

- Verbeterde gebruikersinterface waardoor de eindgebruiker (b.v. webredacteur) gemakkelijker en intuitiever artikelen kan aanmaken, vormgeven en publiceren. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van de zogenaamde Ribbon (ook in Office 2007 en 2010 applicaties) waardoor de menu opties worden afgestemd op de onderdelen waarmee de eindgebruiker op dat moment bezig is en de WYSIWYG editor waarmee content in een webbrowser kan worden ingevoerd.

- Verbeterde webonderdelen. Als voorbeeld hiervan is het Content Query Webonderdeel (waarmee artikeloverzichten gemaakt kunnen worden) verbeterd. Deze kan nu bijvoorbeeld op basis van meta gegevens en parameters op metagegevens van artikelen filteren. Daarnaast is gebruik gemaakt van AJAX technologie (http://nl.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_JavaScript_and_XML), waarbij webpagina's doelmatiger (lees: voor de eindgebruikers sneller) worden gemaakt.

- Verbeterde mogelijkheden voor metadatering van documenten en webpagina's. Hierbij kan nu bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van centraal gedefinieerde taxonomieen (managed metadata).

- Audience Targeting: afstemming van content op vantevoren gespecificeerde doelgroepen (audiences).

- Betere ondersteuning voor meertaligheid: Microsoft SharePoint 2007 bood hiervoor de zogenaamde variations, in SharePoint 2010 wordt verbeterde ondersteuning geboden in de vorm van de Multi Language User Interface (MUI) waarin voor geselecteerde site onderdelen (b.v. menu's, lijsten, metagegevens) vertalingen kunnen worden gemaakt.

- Betere compliancy (volgen) van de open webstandaarden voor het correct publiceren van content in diverse browsers.

- Gebruik van herbruikbare workflows. Dit was al beschikbaar in SharePoint 2007, maar nu zijn deze workflows ook in Visio (grafisch) te bewerken, hetgeen de begrijpelijkheid van workflows verbetert.

- Webstatistieken. Dit was ook al beschikbaar binnen SharePoint 2007. Ook over zoekgedrag kan worden gerapporteerd.

- Tagging & Rating, en andere social software functionaliteit is standaard beschikbaar.

- Integratie van de FAST zoekengine. FAST wordt beschouwd als een zeer sterke zoekmachine waarmee Microsoft SharePoint heeft voorzien van uitstekende zoekmogelijkheden, binnen en buiten SharePoint. Hierin wordt ook bijvoorbeeld rekening gehouden met Tagging & Rating van content.

Ten opzichte van de concurrentie
In het algemeen biedt SharePoint 2010, in vergelijking met de beste beschikbare web CMS systemen, vergelijkbare mogelijkheden, hetzij deze mogelijkheden op sommige gebieden met configuratie danwel maatwerk, gerealiseerd moet worden.
Gebruikersacceptatie in complexe publicatie omgevingen, vormt echter nog een uitdaging als het om SharePoint gaat. Gebruikers zonder CMS/SharePoint achtergrond zullen er niet zomaar mee aan de slag gaan.

De grote voordelen, mijnsinziens, van SharePoint en Microsoft in het algemeen, zijn natuurlijk:

- De penetratiegraad van Microsoft (Office) en SharePoint voor document collaboration binnen, grote en kleine, organisaties.

- De brede inzetbaarheid van het platform; ook bijvoorbeeld voor het ontsluiten van functionaliteit van andere informatiesystemen.

- Het grote netwerk van partners en toeleveranciers, en tegenwoordig ook de "open source" community Codeplex, garandeert continuiteit van ontwikkelingen op basis van behoeften van organisaties en gebruikers.


Conclusie
Microsoft heeft met SharePoint 2010 een sterk platform neergezet dat breed ingezet kan worden en dat ook voor web content management voor internet sites kan worden gebruikt. In complexe situaties is gebruikersacceptatie een uitdaging, waarvan we kunnen verwachten dat dit in de toekomst zal worden verbeterd.

Verder lezen

(Engels) WCM is Better in SharePoint 2010 - Is it Enough?

(Engels) Is SharePoint 2010 the Right Web CMS for Your Internet Site?

(Engels) 8 Ways Web Content Management has Improved in SharePoint 2010

(Engels) Overview: SharePoint 2010 Metadata and Taxonomy Management

(Engels) SharePoint 2010: Using Taxonomy & Controlled Vocabulary for Content Enrichment

(Engels) Gartner Predicts Bright Future for Sharepoint as Unified Content Management Platform

(Engels) Use sites in multiple languages in SharePoint 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten